Video xem thêm: Trang tin Trung Quốc chính thức đưa tin về đám cưới của Đường Yên - La Tấn ¨