Video xem thêm: 1001 lý do chỉ có các "thánh lầy" mới nghĩ ra để... trốn deadline