Video xem thêm: Cả xóm khóc thương người mẹ bị xe BMW tông chết ở Hàng Xanh