Video xem thêm: Irene (RED VELVET) và V (BTS) được 100 idol bình chọn đứng đầu hạng mục này ¨