Video xem thêm: Khả năng hát live “đỉnh của đỉnh”: Idol thế hệ 3 ai đủ can đảm dám đọ sức cùng Taeyeon?¨