Video xem thêm: Jeon Somi được ví như thành viên thứ 5 của BLACK PINK khi tung video tập nhảy tại công ty quản lý mới