Video xem thêm: Có thể công nghệ đã giúp con người khám phá được nhiều nơi trên thế giới, tuy nhiên không phải tất cả.