Video xem thêm: Lạc bước giữa mùa thu Hà Nội, bắt gặp những hồ nước tuyệt đẹp nằm bình yên trong lòng thành phố