Video xem thêm: BÍCH PHƯƠNG - Drama Queen (Official M/V)