Video xem thêm: Không riêng gì Tây Bắc, sông nước miền Tây cũng có vô vàn những "của lạ" khiến người ăn "hoảng hồn"