Video xem thêm: Dương Triệu Vũ bức xúc 'tố' danh ca Phương Dung chấm thi thiếu công bằng