Video xem thêm: Dừng chân nghỉ lại Đắk Nông, lắng nghe lời "thì thầm" của núi rừng hùng vỹ.