Video xem thêm: Tình đồng đội của Black Pink: Jennie nhảy sai vũ đạo để che chắn cho Jisoo: