Video xem thêm: Đức Thịnh: "Trấn Thành nói yêu nghề......mà lấy catxe nhiều nhất, không bớt 1 xu"