Video xem thêm: XÓT THƯƠNG 2 ANH EM KÉM MAY MẮN BÁN VÉ SỐ CÓ GIỌNG HÁT CỰC HAY