Video xem thêm: 2 THANH NIÊN BỊT MẶT MANG SÚNG, ĐẬP KÍNH CƯỚP TIỆM VÀNG NHƯ TRONG PHIM HÀNH ĐỘNG