Video xem thêm: Đội tuyển Việt Nam đặt chân xuống Hàn Quốc