Video xem thêm: Kết hôn cùng Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh khiến fandom dàn nam thần Cbiz vui như mở hội