Video xem thêm: Chú chuột Hamster chinh phục mê cung tìm thức ăn và thoát ra ngoài bằng cách không tưởng