Video xem thêm: Mãi "tự sướng" người phụ nữ ngã từ tầng 27 xuống đất