Video xem thêm: "Du hí" Kiên Giang, không thể làm ngơ trước những hương vị từ các "món ngon vật lạ"