Video xem thêm: Highlights: Tây Ban Nha 2-3 Anh (UEFA Nations League 2018/19)