Video xem thêm: Sao Việt lên tiếng bảo vệ Cát Phương và Kiều Minh Tuấn