Video xem thêm: Thời tiết Hà Nội đang chuyển lạnh, đi ăn một loạt món xôi nóng hổi bán đêm muộn thì thích phải biết