Video xem thêm: Vệ sĩ nữ: Những bóng hồng làm lá chắn sống sau quá trình huấn luyện "như địa ngục" (re-up)