Video xem thêm: Cát Phượng chia sẻ tại buổi họp báo sau tâm bão