Video xem thêm: Quế VÂn nói về chuyện Nhã Phương và Trường Giang