Video xem thêm: Thảm đỏ APAN Star Awards: IU và Kim Yoo Jung đẹp xuất sắc, lấn át tất cả