Video xem thêm: Nhóm học sinh bị điện giật thương vong