Video xem thêm: Ngã xe trượt dài, phượt thủ liều mình bất chấp tất cả cứu người yêu