Video xem thêm: YG đối mặt nguy cơ bị "tẩy chay" kịch liệt ở thị trường Trung Quốc