Video xem thêm: Những ca khúc có nhiều tỷ view nhất trong lịch sử, bất ngờ với vị trí của Baby