Video xem thêm: Sau 12 năm, tại sao không một ai có thể thay thế vị trí “ông hoàng Kpop” của G-Dragon?