Video xem thêm: Big Hit chính thức vượt mặt YG, nguy cơ bị loại khỏi Big 3 không còn xa