Video xem thêm: Sau khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hiện đang hưởng tuần trăng mật tại Hồng Kông?