Video xem thêm: Rơi từ cửa sổ tầng 4, bé gái sống sót thần kỳ