Video xem thêm: Khoảnh khắc đau lòng chú chó cố đánh thức người bạn cùng đi lạc với mình bị xe đâm chết