Video xem thêm: Quỳnh Búp Bê: Nhà sản xuất tung video “lấp lửng” xác nhận Cảnh Soái Ca vẫn còn sống