Video xem thêm: NCT 127 Trình Diễn "Regular" Tại Show Truyền Hình Mỹ