Video xem thêm: Người phụ nữ lao vào tát tới tấp giúp việc 60 tuổi