Video xem thêm: Xinh đẹp như Nancy (MOMOLAND) nhưng vẫn bị cameraman “kì thị”