Video xem thêm: Điều chỉ có ở Singapore, hòn đảo thiên đường “sạch sẽ, tươi xanh” được xây dựng từ rác thải