Video xem thêm: Xuân Trường hát Như ngày hôm qua của Sơn Tùng M-TP