Video xem thêm: Người Sài Gòn mất ngủ, trắng đêm canh triều cường