Video xem thêm: Nhổ nước bọt vào pizza của khách, shipper 18 tuổi đối mặt bản án 18 năm tù