Video xem thêm: Cuối tuần rủ ngay hội ca cứng "oanh tạc" Sài Gòn với những món ăn vặt "ngon hết sảy"