Video xem thêm: Ưng Hoàng Phúc trao nhẫn tiền tỷ cầu hôn Kim Cương