Video xem thêm: Bỏ xa BIG BANG, WINNER và iKON, BLACK PINK trở thành nhóm nhạc “triệu đô” của YG trên Youtube