Video xem thêm: Khi BIGBANG đầy đủ 5 thành viên, fan được thưởng thức sân khấu đỉnh cao như thế này