Video xem thêm: Xa Thi Mạn thuở đi thi Hoa hậu: Vẫn đẹp xuất sắc dù bị chê “còn phèn”